Lakši uvoz radio opreme

Objavljeno: 2. Ožujak 2012.

hakom

HAKOM je priopćio da današnjim stupanjem na snagu novoga Pravilnika o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi postaje bitno lakši uvoz ove opreme u RH. Fizičke i pravne osobe koje takvu opremu uvoze ili je stavljaju na tržište više nisu dužne ishoditi odobrenje HAKOM-a prije prvog uvoza.

Pravilnikom se mijenja i uloga HAKOM-a u navedenom procesu. Naime, HAKOM više neće sudjelovati u postupku ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme, odnosno neće izdavati odobrenja za uvoz ili stavljanje na tržište, već će obavljati inspekcijski nadzor opreme koja se već nalazi na tržištu. Inspekciju će, kao i do sada, obavljati nadležni inspektor elektroničkih komunikacija. Mjere zaštite u novom pravilniku su pooštrene, u skladu s odredbama mjerodavne Direktive te usklađene s odredbama o nadzoru tržišta Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti. Iz toga proizlazi da novi pravilnik donosi više slobode, ali s druge strane i više odgovornosti.

Proizvođač ili osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske obvezna je korisniku prigodom prodaje osigurati upute za uporabu na hrvatskom jeziku, opis tehničkih značajki, podatke o vrstama sučelja na koja se oprema može priključiti te istaknuti upozorenje o mogućim ograničenjima uporabe radijske opreme, odnosno potrebi pribavljanja propisane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, kao i izjavu o sukladnosti s bitnim zahtjevima.

HAKOM će u sklopu procesa obustaviti sve postupke vezane uz RiTT opremu koji su započeli prije 1. ožujka 2012. godine (a koji se u skladu s novim pravilnikom više ne moraju provoditi) te će se oprema koja udovoljava odredbama Pravilnika moći slobodno staviti na tržište.

bug.hr

Komentiraj

Radiokomunikacije

Radiokomunikacije.com je magazin koji vam donosi novosti s područja radioamaterizma, CB-a, te prati ostale novosti iz svijeta radiokomunikacija.

Postani fan Facebook